Menu
Obec Všemina
Všemina

100 let republiky

100 let republiky

Videa

  

Fotografie z oslavy

Při příležitosti oslav jsme na internetu zveřejnili historické fotografie z naší obce. Prohlédnout si je můžete též na schodišti obecního úřadu ve Všemině. Většina fotografií byla pořízena panem Vítězslavem Přikrylem.

Lípy republiky

Na webu https://lipyrepubliky.cz/ máme  čtyři zaregistrované lípy, které jsme vysadili.

Jubilejní lípa u kostela

Obnovené tábořiště “U Tří lipek”

Český den s českými vlajkami

Na základě zaslaných fotografií jsme byli  zaregistrováni do českého rekordu v počtu vyvěšených vlajek. Vedoucí celého projektu z Agentury Dobrý den z Pelhřimova nám potvrdil celkem 75 vlajek/vlaječek, které si připravily děti ze ZŠ/MŠ. 
Více o projektu na https://www.nejvicvlajek.cz/

Odkazy na články

Projev starosty 100 let republiky

Vážení hosté, vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že Vás dnes mohu přivítat na slavnosti, kterou naše obec uspořádala k 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky.

Všechna výročí, jak v životě jednotlivce, tak v životě společnosti jsou významným jubileem. Je dobrým zvykem čas od času se zamyslet nad tím, co bylo v té či oné oblasti lidské činnosti vykonáno.

Po těžkém období první světové války lidé s nadšením uvítali vznik nové republiky. Propagátory vzniku samostatného státu byly v zahraničí i legionáři. Po návratu do nově vzniklé Československé republiky se stali základem nové branné moci. Mezi legionáři byli i naši občané: Čala Alois z francouzské legie, Štěpánů Pavel z italské legie, Gajdošík Jan, Křivák Josef, Láčík František a Tomšů František z ruské legie.

Občané naší obce uvítali vznik samostatné Československé republiky dne 21. 12. 1918 oslavou ve škole. Žáci pořádali kulturní vystoupení. Všeminská omladina sjednala sbírku a za vybrané peníze pořídili nový prapor národních barev, který s průvodem rodných občanů za hudby a zpěvu daroval vojín František Čala škole.

Den 1. květen 1919 byl prohlášen za všeobecný svátek národní. Na památku tohoto usnesení byly slavnostně v naší obci před kostelem zasazeny čtyři lípy svobody.

V roce 1919 byly i první volby do obecních zastupitelstev a to na základě nového hlasovacího práva. Volby byly tajné. Volili muži i ženy od dvaceti let. Listiny byly vázané, takže každý musel volit všechny kandidáty té které strany. Obecní zastupitelstvo mělo 15 členů.

Od roku 1923 mohou občané navštěvovat obecní knihovnu.

K uctění památky padlých vojáků, našich spoluobčanů v první světové válce byl farníky u všeminského kostela zřízen pomník. Byl vysvěcen 30. října 1927.

Dne 19. července 1936 byl ve Všemině založen Sbor dobrovolných hasičů.

V roce 1936 má naše obec 168 domů, 960 obyvatel. Obec je elektrifikována, zaveden byl telefon. Je zde menší pila na řezání desek a latí. Pětitřídní školu navštěvuje 182 žáků.

Rokem 1938 začíná pro celý český národ přetěžká doba. Naše zem je okupována fašistickým Německem. I v naší obci ve škole se usadili němečtí vojáci a mnohým museli občané poskytnout ubytování i ve svých obydlích. Velitelství bylo umístěno v hostinci u Kovařčíků.  V roce 1942 byly odebrány zvony. Konal se odvod 20 – 25 letých na práce pro Říši (Kovařík Vojtěch , Prachař Ladislav, Tolar Ludvík, Štěpán František č. p 16, Křivák Josef, Prachařová Marie, Valová Emilie, v roce 1944 Emilie Čalová č. p. 76). V roce 1943 byli zatčeni a odsouzeni k vězení občané Josef Čala č. p. 14,

Jan Čala č. p. 77, Jan Ježík č. p. 170, Jan Tomšů č. p. 169. Po válce se tito občané vrátili domů. Za spolupráci s partyzány bylo dne 10. 4. 1945 zatčeno pět členů Oškerovy rodiny. František Oškera, Františka Oškerová, Bohuslav Oškera Alois Oškera, Josef Oškera a s nimi Jan Vičík. Byli vězněni ve Vizovicích a 1. 5. 1945 všichni ve vizovickém parku byli zastřeleni. Jsou pohřbeni ve společném hrobě před všeminským kostelem.

Další obětí II. světové války byla Marie Filomena Dolanská, narozená ve Všemině – česká učitelka a řeholnice, členka České kongregace sester dominikánek, ředitelka školy a představená kláštera ve Vlaštovičkách, umučená v koncentračním táboře Ravensbrück za své vlastenecké cítění, ignorování zákazu výuky českého jazyka a zastávání se osob, stíhaných gestapem.

František Kučera , všeminský občan byl zastřelen na základě rozkazu v odvetu zastřelených dvou německých důstojníků mezi pěti civilními osobami, náhodně jdoucích po silnici. Válečný hrob padlým se nachází v okrajové části obce Třebětice.

Naše obec byla osvobozena 4. května 1945. Nad školou se slavnostně rozevlála československá státní vlajka. Obcí procházely jednotky Československé a Rudé armády. Ještě večer v den osvobození se sešli zástupci obce k ustanovení revolučního národního výboru, který ihned zahájil svou činnost.  

Na výzvu vlády o dosídlení pohraničí po odsunu Němců, odjelo několik našich občanů i se svými rodinami do pohraničí. Jejich druhým domovem se staly Hladké Životice u Nového Jičína a Zátor u Krnova.

Od roku 1949 prochází naše obec mnoha změnami. Byl vybudován místní rozhlas. Bylo započato s přístavbou zakoupené budovy MNV včetně zařízení družstevní prádelny. Rok 1952 probíhal ve znamení kolektivizace a združstevňování na našich vesnicích. V naší obci bylo založeno JZD, ale úspěchů společné práce dosáhlo až v roce 1962. Velkých úspěchů naše JZD dosáhlo po svém sloučení s JZD Slušovice.

Dříve naše obec byla považována za jednu z nejchudších. V průběhu let se řadí mezi nejvýstavnější. Zmizely malé dřevěné domečky, na jejich místech vyrůstají nové, moderní rodinné domky. V průběhu let 1948 – 72 bylo v obci vystavěno a zrekonstruováno přes 70 rodinných domků. Uskutečnila se přístavba a rekonstrukce národní školy, byla ukončena výstavby farní budovy.

U dolního pohostinství byla přistavena kulturní místnost s jevištěm. Rozšířil se Hřbitov a postavila se i nová zděná márnice. Vybudovaná požární nádrž sloužila i jako koupaliště. U domu č. p. 31 byla dokončena výstavba autobusové točny. Vzhled celé obce se zlepšil bezprašnou vozovkou, i vybudováním nových 15 železobetonových mostů. Postavením skupinového vodovodu pro školu, hřbitov a část občanů v okolí těchto objektů, byl odstraněn problém s nedostatkem vody v této části obce. Největší akcí tohoto období byla regulace potoka Všeminky.

Ku prospěchu obce po roce 1945 se rozvíjel společenský život. Šest společenských organizací řízených výborem Národní fronty pracovaly velmi aktivně jak na akcích kulturních, tak i při budovatelské práci v obci. Byla to: Požární jednota, Lidová myslivecká společnost, Československý červený kříž, Tělocvičná jednota Sokol, Svaz zahrádkářů, Dohlížecí výbor LSD.

Národnímu výboru záleželo na každém občanu naší obce. Sbor pro občanské záležitosti zajišťoval vítání nových občánků do života, oslavy při významných životních jubileích našich občanů a péči o občany přestárlé.

Rokem 1971 započala další etapa rozvoje naší obce.

V akci „Z“ byla postavena nová budova MNV, občanům začal sloužit nový obchod v Hořansku a Dolansku. Ve škole bylo zavedeno ústřední topení. Byla provedena rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení na hřbitově, hřišti a na Láně. Byla otevřena Mateřská škola. Opravovala se věž kostela.

Je oploceno sportovní hřiště, vybudováno taneční kolo s pódiem pro muzikanty.

Zpevňuje se most přes potok u Kachtíků. Rozšiřuje se státní silnice Neubuz – Všemina, staví se Motorest, buduje se Areál zdraví.  Staví se hotel s ubytovacími prostory, další rekreační objekt „Koliba“ a k němu lesní komunikace, která spojuje Všeminu s Trnavou. Jsou zřízeny tenisové kurty a dokončena přehrada.

V obci nepěstuje JZD žádné plodiny. Oblast využívá k získávání sena a jako pastviny pro hovězí dobytek. Staví se pavilonové stáje „Kanada“ a doplňková zařízení k těmto stájím.

Život občanů, rozvoj obcí, měst a států ovlivňují celosvětové politické a ekonomické poměry.

Významným dnem novodobých dějin v našem státě se stal 17. listopad 1989.

9. 6. 1990 byly vypsány svobodné volby. Volili se poslanci do Federálního shromáždění a České národní rady.

Konaly se volby do obecního zastupitelstva. V obci probíhá nový politický, hospodářský a společenský život, začíná se rozvíjet soukromé podnikání.

Není možné popsat v krátkosti všechny změny, které odlišily způsob života v naší obci a které nyní prožíváme. Mnohé se dnes mění. Zůstává otázka, jací lidé, s jakými motivy a s jakým vnitřním svědomím budou tvořit a určovat naši svobodnou, demokratickou společnost.

Až s odstupem doby se zhodnotí současnost, ve které žijeme.

Na to, jak se nám v naší obci žije, má samozřejmě vliv zastupitelstvo. Ale bez vás, aktivních občanů by na rozvoj obce sami nestačili.

Proto chci poděkovat naší farnosti, panu Františku Kuběnovi, všem spolkům a každému z vás, kteří se jakkoli podílíte na klidném chodu a rozvoji obce. Může to být zkrášlení okolí svého domu, pomoc sousedovi, či jen vlídné pozdravení. Spokojená společnost se skládá z každodenních příjemných drobností.

Vážení hosté, spoluobčané, přeji vám všem, abyste naplnili dnešní den oslav příjemnými zážitky a vzpomínkami. 

Oslavy 100 let ČSR slavila celá obec Všemina (Horní Podřevnicko)

Hasičská fontána 2018 v Praze

Datum vložení: 15. 11. 2022 15:36
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2022 20:04

Fotogalerie

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Technické služby

Svátek

Svátek má Andrea

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den jazyků

Zítra má svátek Jonáš

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den cestovního ruchu

Aktuální počasí

dnes, úterý 26. 9. 2023
jasno 25 °C 14 °C
středa 27. 9. jasno 25/13 °C
čtvrtek 28. 9. jasno 25/13 °C
pátek 29. 9. jasno 24/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.

Pranostika na akt. den

Na svatého Cypriána, chladno bývá často z rána.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
1373
První pís. zmínka
1 125
Počet obyvatel
370 m n. m.
Nadmořská výška
1 165 ha
Katastrální výměra