Menu
Obec Všemina
Všemina

Změny v obci 1989-2009

Odkaz na tištěný PDF dokument Vsemina-1989-2009 (vyšlo 31.12.2009 jako příloha Všeminského zpravodaje)

Z iniciativy skupiny aktivních občanů se konaly v roce 1990 dvě veřejné schůze za účelem projednání vystoupení obce Všeminy z integrovaného MNV Slušovice. Občané souhlasili a v dubnu proběhlo úspěšné jednání ve Slušovicích.

K 1.7.1990 byl obnoven MNV Všemina. Tohoto dne se konaly volby. Do MNV kandidovalo 18 občanů. Předsedou MNV byl zvolen František Pekař, místopředsedou František Jakubů, tajemníkem Antonín Burša.

Obnovením demokracie se rozvinul pluralitní systém politických stran. Byla zrušena  soustava národních výborů. Společně s krajskými národními výbory zanikly i kraje.

V okresech a obcích po 45 letech byly obnoveny okresní a obecní úřady. Všechny obce měly volit místní samosprávu.Volby do obecního zastupitelstva se uskutečnily 24.11.1990.

Kandidátky sestavily OF a ČSL. Celkem bylo navrženo 24  kandidátů, 13 z nich bylo zvoleno do obecního zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen František Pekař.
Na obecním úřadě začaly pracovat Stanislava Řepová a Pavla Martinů.

V únoru 1992 byla zahájena činnost matričního úřadu.

Rok 1994 – kandidátky sestavily KDU – ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů. Volilo se 9 členů obecního zastupitelstva. Členové zastupitelstva zvolili starostou obce Františka Pekaře. Zástupcem starosty byla zvolena Mgr. Marta Korytarová.

V roce 1994 byla částečně zrekonstruována budova školy a přistavena její nová část s kuchyní, dvěma jídelnami, skladovým prostorem, třemi učebnami a dvěma kabinety. Otápění budovy bylo přebudováno nejdříve na propan – butanové / za školou byly zabudovány tři kovové zásobníky /, později na zemní plyn. Rozšířila se a prohloubila u školy studna, vybudovala se čistička. V dalších letech byla vyměněna okna, udělána nová fasáda, natřena střecha, nadkryta stará část budovy, vyměněna osvětlovací tělesa. Před školou byla zhotovena brána a mříže na okna počítačové učebny. Do školní jídelny byly zakoupeny dva plynové kotle, opravena a zprovozněna klimatizace.

Rok 1998 – kandidátky sestavily KDU – ČSL a ODS. Volilo se 9 členů obecního zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen Adolf Drábek, zástupcem starosty byla zvolena Marie Štěpánů.

Svůj znak a prapor má obec Všemina od dubna 2000.

Rok 2002 – kandidátky sestavily KDU – ČSL, Sdružení nezávislých kandidátů pro Všeminu, Zlínské hnutí nezávislých. Volilo se 9 členů obecního zastupitelstva. Starostou byl zvolen Adolf Drábek, zástupcem starosty byla zvolena Marie Štěpánů.

V roce 2003 a 2004 se mění na OÚ pracovnice. Za Pavlu Martinů nastupuje Jana Sedláčková a za Stanislavu Řepovu nastupuje Ludmila Jančová.

Rok 2006 – kandidátky sestavily KDU – ČSL a Nezávislí. Volilo se 9 členů zastupitelstva. Starostkou obce byla zvolena Marie Štěpánů, zástupcem starostky Pavel Šustáček.

V roce 1996 byla občanům předána nová obecní budova služeb / knihovna, dětská poradna, masáže, poštovní přepážka, bytová jednotka /. Okolí budovy bylo vydlážděno, vzniká parkoviště. V roce 2002 jsou určité místnosti přebudovány na tři bytové jednotky.

Práce zastupitelstva obce se uskutečňuje v těchto oblastech: činnost samosprávy obce a obecního úřadu, rozvoj obce, výstavba a péče o životní prostředí, školství, sport, kultura, volný čas, sociální péče, regionální politika.

Od začátku devadesátých let se v obci postupně budují chodníky, ochranné zdi a kanalizace, pravují se mosty. Vybudovaly se autobusové zastávky. Provedla se oprava hlavní silnice, vyasfaltovaly se místní komunikace. Na horním konci obce byl umístěn radar. Zreguloval se potok. V Hořansku se postavila nová trafostanice. Rozšířilo se vedení veřejného osvětlení, provedla rekonstrukce a zajišťuje se jeho pravidelná údržba. V budově obecního úřadu se zlikvidovala družstevní prádelna, místnosti byly upraveny pro pronájem provozoven služeb. Upravila se obřadní a zasedací síň. Opravila se fasáda, byly dány nové okapy. Do budovy se zavedl plyn. Provedla se výměna oken, dveří.

Obec zakoupila od Jednoty Zlín obchody a pronajala je soukromým osobám. Rekonstrukcí budovy horního obchodu vznikají pro občany v roce 2000 další tři bytové jednotky.

Majetkem obce je hřbitov. Byl zakreslen plán hřbitova, očíslovaly se hroby, stanovily se poplatky, přijal se správce. Provedly se stavební úpravy – vybudovalo se schodiště středem hřbitova, položily se dlaždice na místa příchodů ke hrobům, opravila se márnice, postavil se přístřešek, vybudovaly se opěrné zdi a zídky, upravila se plocha vedle márnice na parkoviště, rozšířil se rozvod vody, vyasfaltovala se cesta ke hřbitovu, postavila se nová brána a oplocení, opravily se hroby kněží, hlavní kříž. Obecní úřad finančně přispěl na větší opravy kostela, opravy křížů.

V roce 1991 je zapojena nová rozhlasová ústředna. V roce 1993 v přízemí OÚ je dán do provozu veřejný telefonní automat, později další dva / u horního obchodu a u nové obecní budovy /.

Firma Telecom pokládá přes katastr obce optický kabel, je postavena telekomunikační budova, zabudována digitální ústředna. Připojení telefonů bylo na základě požadavků občanů. Zavedla se kabelová televize.

Byla provedena plynofikace obce / rok 1996 /, vybudoval se hlavní vodovodní řád / rok 2002 /. Postupně se budují vedlejší řády a přípojky. Vybudoval se vodovodní řád k chatové oblasti.

Zavedla se spoluúčast občanů při financování  likvidace domovního odpadu. Obec má systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování odpadů.

Pro komunikaci s občany se využívá veřejný rozhlas, vysílání INFOkanálu  na KTR, informační tabule, stanovené úřední hodiny na obci, vydává se / od roku 1999 / čtvrtletně časopis Všeminský zpravodaj, kterým jsou občané informováni o činnosti zastupitelstva obce školy, fary, sdružení a spolků. Moderním informačním zdrojem o obci jsou oficiální webové stránky.

V obci je poštovna, služby obyvatelstvu a dopravní obslužnost zajišťují podnikatelské subjekty v obci a mimo obec. Sociální služby poskytuje pečovatelská služba DOTEK Vizovice. Je zajištěn rozvoz obědů pro důchodce, které se připravují v jídelně naší školy a OÚ na ně určitou částkou finančně přispívá.

Na OÚ slouží občanům Czech POINT / rok 2008 / jehož služby se  budou rozšiřovat.
Byly stanoveny dny svatebních obřadů, oddávající a zástupce matrikářky.

Zastupitelé obce organizují pravidelně setkání důchodců. Blahopřeje se jubilantům rozhlasem, písničkou. Při významných výročích jsou občané navštěvováni a obdarováni kytičkou a dárkem. Poskytuje se finanční příspěvek narozeným dětem a dětem postiženým.

Zajišťována  je činnost a provoz místní knihovny. OÚ přispívá finančně k nárustu knižního fondu.

Občané mohou využít nabídky veřejného přístupu na internet a účast na kurzech základů práce na počítači, internetu i práci s programovým vybavením počítače, práce s účetními programy pro fakturaci, sklad a daňovou evidenci.

Zastupitelstvo obce podporovalo a podporuje všechny kulturní a společenské akce / divadelní představení, návštěva divadla ve Zlíně, zájezdy za poznáním, oslavy výročí obce a společenských organizací a další /. Obecní úřad  finančně přispívá každoročně společenským organizacím a spolkům na jejich aktivní činnost /  Myslivecký svaz, Dobrovolný hasičský sbor, MO ČČK, KRPŠ, ZO Českého svazu včelařů a ZO Českého svazu chovatelů  Slušovice, hudba Všemiňanka, Spolek přátel hradu Lukov /, pečovatelské službě DOTEK, Nemocnici milosrdných bratří ve Vizovicích. Financuje činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů  / Hasičský záchranný sbor ČR /, podílí se na provozu ZŠ, MŠ, školní jídelny. Stará se o lesní hospodářství, obecní sad, úpravu veřejných prostranství. Zajišťuje provoz obecních budov, pečuje o obecní majetek. Zadává, schvaluje  a  platí  projektové dokumentace, využívá právních služeb.

Dalším majetkem obce se stal pozemek zahrádkářů a zahrádkářská budova.

Obecní úřad se podílí na činnosti Sdružení obcí Syrákov, Mikroregionu Slušovicko, Vizovicko, Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko, Sdružení místní samosprávy, Region Zlínsko.

Finanční, věcné dary, dobrovolná, ochotná pracovní činnost sponzorů  a občanů jsou velkou podporou a pomocí při zajišťování  stavebních a společenských akcích obce.

22. listopadu 1996 byl s veřejností projednán základní dokument rozvoje obce – územní plán. Územní plán byl zpracován v náročné době přeměn společenských, ekonomických poměrů, vlastnických vztahů a právního řádu.

Rok 2008, 2009 byl obdobím přípravy nového územního plánu. Při jeho tvorbě se musel brát ohled i na územní plán Zlínského kraje. Nový územní plán byl od prosince roku 2009 zveřejněn na webových stránkách obce. Je to dokument, který bude sloužit občanům a obci na další roky.

Mgr. Jana Tomšů, kronikářka obce

Obec

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Technické služby

Svátek

Svátek má Julius

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den letectví a kosmonautiky

Zítra má svátek Aleš

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 4. 2024
polojasno 18 °C 7 °C
sobota 13. 4. oblačno 19/8 °C
neděle 14. 4. zataženo 22/10 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 20/11 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

Teplé deště v dubnu slibují žeň, ve které si lidé libují.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
1373
První pís. zmínka
1 125
Počet obyvatel
370 m n. m.
Nadmořská výška
1 165 ha
Katastrální výměra