Menu
Obec Všemina
Všemina

Obecní samospráva 1945-1976

Obec Všemina byla osvobozena 4. května 1945 a hned následujícího dne byl ustaven první poválečný místní národní výbor (MNV), jehož předsedou se stal Antonín Řepa. Od počátku se na jeho činnosti podíleli zástupci komunistické strany a strany lidové. Teprve ve druhé polovině srpna se dosavadní MNV rozšířil o několik členů Československé strany národně socialistické, poslední ze tří stran působících v obci, a zároveň se utvořily tyto komise: vyšetřující, zásobovací, zemědělská, sociální, zdravotní, osvětová, školská, finanční, hospodářská a stavební. V tomto novém složení měl národní výbor celkem patnáct členů.

Po skončení války byla hlavní náplní práce nově vzniklého MNV postupná normalizace fungování správy v mírových podmínkách. Značnou část agendy tvořilo vydávání osvědčení o státní a národní spolehlivosti, i pro účely vystěhování celé řady obyvatel do oblastí, kde po odsunu německého obyvatelstva nastal akutní nedostatek lidí. Veliký nárůst agendy si žádal uspokojivější vyřešení prostorové situace MNV. Po válce se pokračovalo v tradici zavedené z dřívějška, a to tak, že veškerá administrativa se vyřizovala v soukromém bytě stávajícího starosty. Po osvobození zůstala úřední místnost u bývalého starosty Aloise Dolanského, který vykonával funkci tajemníka národního výboru. Teprve v dubnu 1946 obec zakoupila za 80 000 Kčs domek po řídícím učiteli Bezděkovi (č.p. 162), který se stal trvalým sídlem MNV.

O novém personálním obsazení MNV rozhodly volby r. 1946. Největší volební úspěch zaznamenala strana lidová, která získala devět mandátů z celkových patnácti. Na druhém místě skončili komunisté se čtyřmi mandáty a po jednom zástupci získala sociální demokracie a národní socialisté. Při ustavující schůzi nově zvoleného MNV 7. července byl staronovým starostou zvolen Antonín Řepa a členy rady se stali J. Čala, Fr. Tomšů (oba za stranu lidovou) a A. Mika (za národní socialisty). Na následující schůzi členové MNV vytvořili finanční, zemědělskou, zásobovací a lesní komisi.

Nový zásah do obecní samosprávy přinesly únorové události r. 1948. Po celé republice vznikaly akční výbory Národní fronty. Ve Všemině byl jmenován jeho předsedou Oldřich Pekař. Brzy následovaly razantní zásahy do personálního obsazení MNV, sedm jeho členů včetně dosavadního předsedy Antonína Řepy bylo vyloučeno a nahrazeno spolehlivějšími kádry. Dne 14. března 1948 se konala ustavující schůze nově vytvořeného MNV, na které byl zvolen nový předseda František Štěpán, pokladník Alois Mika a reorganizovaly se i komise (zemědělská, lesní, finanční, zásobovací a stavební). Potvrzením “vítězství pracujícího lidu” se stalo jmenování Klementa Gottwalda čestným občanem Všeminy.

Během několika následujících let prodělal MNV celou řadu změn. Po drobnějších zásazích r. 1949 následovala v příštím roce reorganizace, předsedou sice nadále zůstal František Štěpán, ale někdy v průběhu r. 1950 byl vystřídán Josefem Čalou, který byl v této době předsedou akčního výboru Národní fronty i místní organizace KSČ. Na samém konci r. 1950 se stal novým předsedou MNV Ladislav Šmakala. MNV se navíc rozšířil z původních 15 na 24 členů. Jednotlivé oblasti správy byly rozděleny mezi 7 referentů: 1. předseda, 2. zemědělský, 3. finanční, 4. osvětový, 5. sociálně-zdravotní, 6. technický, 7. vyživovací. Ovšem vedle těchto referátů se utvořila celá řada komisí: lesní, výkupní, požárně-živelní, komise pro rozpis, bytová a trestní. V následujícím roce vznikla ještě sociálně zdravotní komise a místní osvětová komise. I v dalších letech byla personální situace nestabilní, což se negativně projevovalo na práci MNV.

Politické události r. 1948 se pronikavě promítly v celé řadě oblastí. Snad nejvýraznější změny nastaly ve vlastnictví právnických i fyzických osob. Tak například již počátkem r. 1949 na pokyn MNV byla uzavřena dvě pohostinství a ze třetího byl vytvořen komunální podnik. Záhy se ukázalo, že pro tak velkou vesnici jedno pohostinství nestačí a téhož roku vznikl druhý komunální podnik.

Nejpronikavější změnu pro zemědělský venkov znamenala tzv. socializace vesnice. Již r. 1950 se objevují i ve Všemině první propagační akce podporující vznik jednotného zemědělského družstva (JZD). Daleko razantnější zásah následoval r. 1952, kdy bylo použito nevybíravých metod k zastrašení odpůrců. Přes značnou nechuť většiny zemědělců vzniklo také ve Všemině koncem r. 1952 JZD, jehož předsedou byl zvolen Jan Martinů. Tím však na několik let skončila veškerá činnost, takže r. 1956 byl lidovým soudem v Gottwaldově jmenován opatrovníkem JZD Všemina, které je toho času “v klidu”, František Martinů.

K aktivaci družstva došlo až koncem r. 1959 a stanovy JZD jsou datovány 10. ledna 1960. Ještě na podzim r. 1959 bylo provedeno rozorání mezí a v únoru následujícího roku svod dobytka do kravína. Samostatně hospodařilo místní družstvo jen necelých 12 let. Usnesením členské schůze JZD z 25. listopadu 1971 a se souhlasem rady ONV v Gottwaldově uděleným tentýž den, bylo sloučeno JZD Všemina s JZD Slušovice.

V r. 1954 proběhly, mimo jiné, také volby do MNV. Obec Všemina byla rozdělena do deseti obvodů, z nichž každý si zvolil jednoho zástupce, takže nově vytvořený MNV měl deset členů. Na ustavující schůzi byli zvoleni předseda, tajemník, členové rady, předsedové a členové komisí zemědělské, školské a osvětové, technické a finanční. Bylo stanoveno, aby se schůze rady konaly pravidelně dvakrát za měsíc a pléna jednou měsíčně. Komise zasedaly podle potřeby. Všechna jednání se zaznamenávala písemně do knih, které byly k tomu účelu určeny. Styk s občany zajišťoval především tajemník, který byl na úřadě každý den od 7 do 14 hodin a večer od 19 do 21 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin. Předseda byl přítomen v pondělí až pátek vždy od 19.30 do 21 hodin.

Při volbách r. 1957 byla Všemina rozdělena do 17 obvodů, takže nově vzniklý MNV měl 17 členů, z nich 8 členů KSČ a 9 bezpartijních.

Při příštích volbách r. 1960 se Všemina rozdělila na 19 obvodů a tomu odpovídal i zvolený počet členů MNV. Vedle volby funkcionářů a personálního obsazení jednotlivých komisí, došlo také k úpravě úředních hodin. Hlavní pozornost předešlého i nově zvoleného MNV se soustředila na stabilizaci fungování nedávno aktivovaného JZD, které se potýkalo s řadou problémů. Největší pozornost rady i pléna byla soustředěna na plynulý průběh sezonních prací a na kontrolu plnění dodávkových úkolů.

Ve volbách r. 1964 se opět rozšířil počet členů MNV. Celkem 30 volených poslanců na prvním zasedání nově ustaveného pléna hlasovalo o funkci předsedy a tajemníka a také byli zvoleni předsedové a členové jednotlivých komisí. Oproti dřívějšku jich bylo vytvořeno více: zemědělská (5 členů), finanční (5), školská (5) , sociální (4), pro obchod a místní hospodářství (4), pro výstavbu (4) a ochrany veřejného pořádku (5), která vznikla až na následujícím zasedání rady MNV, kde byly také stanoveny úřední hodiny jednotlivých komisí pro styk s veřejností.
Poslední volební období, do kterého vstupovala Všemina jako samostatná obec, začalo na konci r. 1971, kdy proběhly volby. Tentokrát se počet poslanců snížil na 20, přičemž radu MNV tvořilo 7 osob. I počet komisí byl snížen o dvě. Zůstaly zachovány komise finanční, ochrany veřejného pořádku, pro výstavbu (ta pod novým názvem komise stavební a životního prostředí), a do jedné byla spojena komise školská, kulturní a sociálních věcí, avšak hned na následujícím zasedání se opět rozdělila na komise dvě.

V r. 1971 došlo také k poslední výměně na postu předsedy MNV, kdy po určitém nátlaku musel odstoupit dosavadní předseda František Merta a na jeho místo byl zvolen Jeroným Štěpán.
V polovině r. 1976 ukončil MNV ve Všemině svoji samostatnou činnost a spolu s obcemi Dešná, Neubuz, Březová a Veselá se integroval do MNV Slušovice.

Posloupnost předsedů MNV Všemina 1945 – 1976

Antonín Řepa 1945 – 1948
František Štěpán 1948 – 1950
Josef Čala 1950
Ladislav Šmakala 1950 – 1954
František Martinů 1954 – 1957
Jan Urban 1957 – 1959
Jan Tomšů 1959 – 1960
Oldřich Tomšů 1960 – 1964
František Merta 1964 – 1971
Jeroným Štěpán 1971 – 1976

Použité materiály

  • Státní okresní archiv ve Zlíně
  • Sign.: MNV Všemina
  • Místní národní výbor Všemina (1935) 1945 – 1976 (1989)
  • Inventář
  • David Valůšek
  • Zlín – Klečůvka 1998

Obec

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Technické služby

Svátek

Svátek má Emil

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den biodiverzity

Zítra má svátek Vladimír

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
slabý déšť 17 °C 11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 21/9 °C
pátek 24. 5. déšť 19/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 23/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Na Julii lny se sijí.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
1373
První pís. zmínka
1 125
Počet obyvatel
370 m n. m.
Nadmořská výška
1 165 ha
Katastrální výměra