Menu
Obec Všemina
Všemina

Hospodaření a rozpočty

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku. Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Rozpočet obce, rozpočtová opatření, rozpočty investic, rozpočtové výhledy a záměry naleznete na úřední desce.

2019

04.10.2019 Rozpočtová opatření č. 6

ED2019071.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,54 MB

22.08.2019 Rozpočtová opatření č. 5

ED2019064A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,21 kB

16.07.2019 Rozpočtová opatření č. 4

ED2019064.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 706,36 kB

16.07.2019 Rozpočtová opatření č. 3

ED2019063.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,46 MB

30.04.2019 Rozpočtová opatření č. 2

ED2019047.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 791,01 kB

30.04.2019 Příloha – ZŠ a MŠ

ED2019046.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,12 MB

30.04.2019 Výkaz zisku a ztráty – ZŚ a MŠ

ED2019045.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,82 MB

30.04.2019 Rozvaha za rok 2018- ZŚ a MŠ

ED2019044.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,25 MB

30.04.2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozp.Fin-12

ED2019043G.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,68 MB

30.04.2019 Rozvaha za rok 2018

ED2019043E.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,42 MB

30.04.2019 Příloha účetní závěrky za rok 2018

ED2019043F.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,78 MB

30.04.2019 Výkaz zisku a ztráty za rok 2018

ED2019043D.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,87 MB

30.04.2019 Inventarizační zpráva za rok 2018

ED2019043C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,81 MB

30.04.2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018

ED2019043B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,61 MB

30.04.2019 Zpráva o výsledku přezk.hospod.za r. 2018

ED2019043A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,76 MB

30.04.2019 Oznám.o zveř.dok.-schválený.závěr.účet18

ED2019043.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 758,35 kB

28.03.2019 Příloha – ZŠ Všemina

ED2019027.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,78 MB

28.03.2019 Rozvaha – ZŠ Všemina

ED2019026.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,22 MB

28.03.2019 Výkaz zisku a ztráty za rok 2018 -ZŠ

ED2019025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB

28.03.2019 Výkaz pro hodnocení plnění rozp.Fin-12

ED2019024G.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,56 MB

28.03.2019 Příloha účetní závěrky za rok 2018

ED2019024F.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 10,07 MB

28.03.2019 Rozvaha za rok 2018

ED2019024E.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,51 MB

28.03.2019 Výkaz zisku a ztráty za rok 2018

ED2019024D.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,86 MB

28.03.2019 Inventarizační zpráva za rok 2018

ED2019024C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB

28.03.2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018

ED2019024B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,28 MB

28.03.2019 Zpráva o výsledku přezk.hospod.za r. 2018

ED2019024A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,2 MB

28.03.2019 Oznám.o zveř.dokum.-Návrh závěr.účtu 2018

ED2019024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 681,92 kB

30.01.2019 Rozpočtová opatření č. 1

ED2019012A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 606,62 kB

15.01.2019 Schválený střednědobý výhled na rok 2020, 2021-ZŠ a MŠ Všemina

ED2019009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,3 MB

15.01.2019 Schválený rozpočet na rok 2019-ZŠ a MŠ Všemina

ED2019008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,17 MB

15.01.2019 Schválený rozpočet na rok 2019 – obec Všemina

ED2019007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,02 MB

15.01.2019 Rozpočtová opatření č. 16

ED2019006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,68 MB

15.01.2019 Schválená úprava střednědobého výhledu na rok 2019

ED2019005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,7 MB

15.01.2019 Schválená 2.úprava střednědobého výhledu na rok 2018 Obec Všemina

ED2019004.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB

2018

15.01.2019 Rozpočtová opatření č. 16

ED2019006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,68 MB

30.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 pro ZŠ a MŠ Všemina

ED2018102.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,67 MB

30.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019, Obec Všemina

ED2018101.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,89 MB

30.11.2018 Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 Obec Všemina

ED2018100.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB

30.11.2018 2. Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018, Obec Všemina

ED2018099.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB

30.11.2018 Plnění rozpočtu 2018 Obec Všemina

ED2018098.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 656,91 kB

30.11.2018 Rozpočtová opatření č. 15

ED201898B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,3 kB

11.10.2018 Rozpočtová opatření č. 14

ED2018086.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 558,82 kB

11.10.2018 Rozpočtová opatření č. 13

ED2018085.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,45 MB

13.07.2018 Rozpočtová opatření č. 11, 12

ED2018069.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,47 MB

18.05.2018 Rozpočtová opatření č. 10

ED2018053.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,71 kB

10.05.2018 Rozpočtová opatření č. 9

ED2018052.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,58 MB

10.05.2018 Př.č.10- Příloha – ZŠ a MŠ

ED2018051J.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,96 MB

10.05.2018 Př.č.9-Rozvaha ZŠ a MŠ

ED2018051I.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,19 MB

10.05.2018 Př.č.8-Výkaz zisku a ztrát-ZŠ a MŠ

ED2018051H.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,74 MB

10.05.2018 Př.č.7-Výkaz pro hodnocení pl.roz.FIN12

ED2018051G.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,57 MB

10.05.2018 Př.č.6-Příloha

ED2018051F.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,81 MB

10.05.2018 Př.č.5-Rozvaha za rok 2017

ED2018051E.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,34 MB

10.05.2018 Př.č.4-výkaz zisku a ztráty za rok 2017

ED2018051D.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,82 MB

10.05.2018 Př.č.3-Inventarizační zpráva za rok 2017

ED2018051C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,79 MB

10.05.2018 Př.č.2-Schválený závěr.účet za r. 2017

ED2018051B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,19 MB

10.05.2018 Př.č.1-Zpráva o výsledku přezk.hospod.

ED2018051A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,33 MB

10.05.2018 Oznámení o zveř.dokum.-schvál.záv.úč. 2017

ED2018051.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 663,86 kB

22.03.2018 Př.č.9-Výkaz zisku a ztráty-ZŠ a MŠ

ED2018028I.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,75 MB

22.03.2018 Př.č.8-Rozvaha ZŠ a MŠ Všemina

ED2018028H.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,04 MB

22.03.2018 Př.č.7-Inventarizační zpráva k 31.12.2017

ED2018028G.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB

22.03.2018 Př.č.6-Příloha

ED2018028F.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,99 MB

22.03.2018 Př.č.5-Rozvaha

ED2018028E.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,22 MB

22.03.2018 Př.č.4-výkaz zisku a ztráty

ED2018028D.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,79 MB

22.03.2018 Př.č.3-výkaz pro hodnocení plnění rozpoč.

ED2018028C.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,59 MB

22.03.2018 Př.č.2-Finanční hosp.zříz.právnic.osob

ED2018028B.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 435,53 kB

22.03.2018 Př.č.1-Zpráva o výsledku přezk.hospod

ED2018028A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,1 MB

22.03.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017

ED2018028.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,08 MB

07.03.2018 Rozpočtová opatření č. 7,8

ED2018023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 680,72 kB

05.02,2018 Rozpočtová opatření 2018 č.1,2,3,4,5,6

ED2018011A.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,59 MB

Úřad

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Technické služby

Svátek

Svátek má Vít

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
  • Světový den proti násilí na seniorech

Zítra má svátek Zbyněk

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den otců
  • Den afrického dítěte
  • Evropský den židovské kultury

Aktuální počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
zataženo 23 °C 10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/13 °C
pondělí 17. 6. jasno 26/12 °C
úterý 18. 6. jasno 28/15 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Déšť na Víta - špatná budou žita.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
1373
První pís. zmínka
1 125
Počet obyvatel
370 m n. m.
Nadmořská výška
1 165 ha
Katastrální výměra